รอบรู้งานช่าง
รู้จัก..เครื่องมือพื้นฐานในการสะเดาะลูกกุญแจ
ไม่มีลูกก็ไขได้ ใช้แท่งสะเดาะสอดเข้าไปในลูกกุญแจพร้อมกับแท่งยันและทดลองหมุนดังรูปกดที่ปุ่มสีเขียวดูวิธีการสะเดาะกุญแจ เมื่อสอดแท่ง...

เมื่อ ธันวาคม 05, 2014, 02:40:25 PM
รู้จัก การทำงานของแม่กุญแจและลูกกุญแจ
ขอขอบคุณ ..ฟิสิกส์ราชมงคลแม่กุญแจและลูกกุญแจ ช่างกุญแจเรียกผู้ที่สะเดาะกุญแจว่า เป็นผู้ที่เปิดกุญแจโดยไม่ใช้ลูกกุญแจเพื่อที่จะเข้า...

เมื่อ ธันวาคม 05, 2014, 02:39:06 PM