เทียบรุ่นทีวีสี GOLDSTAR / LG

กันยายน 11, 2014, 06:55:33 PM โดย ดูแลระบบ
0
5148     แท่นเครื่อง ( CHASSIS )                                                                  รุ่น (MODEL )

MC-51A                                                                    CF-29 C80 , CF-29 B20

MC-51B                                                                    CF-25/29  C26 , CF-25/29  C36 , CF-25/29  C66

MC-52A                                                                    RF-32 A10A

MP-55A                                                                    P F-43A10

PC-57A                                                                    CA-14  F20

MC-64A                                                                   CA-14A86, CA-14/20/21  G20W , CA-14/20/21F30W,
                                                                                  CA-20 A86  CA-21  D70W,  CA-14 B16 , CA-21F30W,
                                                                                  CA-20/21 E40W  CA-14/21 A86W,  CA-14/20 D70W , 
                                                                                  CA-14 B10C ,  CA-14 D60C  CA-14 E40W ,  CA-14 ,
                                                                                  CA-20D26 ,  CA-21 D26 ,  CA-14 /20D60    CA-14/16
                                                                                  D16 , CA-20/21D16/W , CA-20E20 , CA-14/20/21 D70,
                                                                                  CA-14/16/20 A74 , CA-14/20 G20 , CA-20 A96 , CA-14
                                                                                  E40 , CA-20/21 E40 , CA-20A8PW
                                                                                  ( ขายเฉพาะ  POWERBUY ) 
   
MC-64B                                                                   CF-20/21  D30

MC-71A                                                                   CF-29H20TM

MC-71B                                                                   CF-29H90TM (SWING)

MC-71C                                                                   CF-34 C262NM

MC-74A                                                                   CF-29 H30/T/N , CF-25/29 H31N/30N
                                                                                 CF-29 H3PN ( เฉพาะ POWER BUY )

MC-84A                                                                   CF-20/21 A83W, CF-14/20/21 F80W,  CF-14/20/21
                                                                                  K50/52/E/W/EN/54EN , CA-20E63/D65 ,  CA-14/20/21
                                                                                  F80X ,  CA-14 F60X  ,  CA-21 D33EX ,  CA-20 D63

MC-8CB                                                                   CT-29 K30E/ET/EX/EN , CT-25/29 H32E/EN/ET/EX

MC-991A                                                                 CF-290Q10E/EN/ET  ( FLATRON ) ,  CE/CL-29Q10ET 
     

                                                                                   

ยังไม่มีความคิดเห็น