เทียบรุ่น ทีวี DISTAR

กันยายน 20, 2014, 07:41:00 PM โดย ดูแลระบบ
0
7668


  แท่นเครื่อง                                    รุ่น MODEL
        D--100                                       DT--214R     214ROSD        VERSION
        D--100A                                     DT--220R  220ROSD           VERSION
                                                            DT-214R  214AV   214ROSD   VERSION
        D--100D                                     DT-220R  220ROSD  VERSION   DT-2112A V
                                                             DT-114AV  DT-2008BC  2008BCS   2008NT   VERSION
        D100J                                         DT-1010R  1010AV  1010NT
        D-101A                                       DT-1416AV  1416MS  DT1422AV  1422MS
                                                             DT-2016AV  2016MS  DT-2112AV  21120B
        D-101D                                       DT-214R  214AV  DT-220R
                                                             DT-1403R  1403NT  DT1407R  1407NT
        D101J                                         DT-1010MS
        D-102A                                       DT-1416AV  1416NB  DT-2016AV
                                                             DT-2112BS  2112NT  2112SK
        D-103B                                       DT-2116AV
        D-103K                                       DT-1402  1402R
        D-104L                                       DT-2525B  2525K  DT-250DB
        D-106M                                      DT-290DFK
        D-107B                                      DT-2116NT

ยังไม่มีความคิดเห็น