EON49.COM(thai server)

เรียนโทรทัศน์จอแก้ว => เพื่อเพื่อนช่างฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: ดูแลระบบ ที่ พฤศจิกายน 20, 2014, 03:42:10 PM

หัวข้อ: เคล็ดลับเช็คCapacitor Filterโดยไม่ต้องถอดขาอุปกรณ์
เริ่มหัวข้อโดย: ดูแลระบบ ที่ พฤศจิกายน 20, 2014, 03:42:10 PM
(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_1.jpg)
ตัวอย่างหน้าตาและชนิดของCapacitor


ก่อนอื่นมารู้จักกับC FILTERกันก่อนนะครับ
 สรุปสั้นๆC FILTER ในวงจรทำหน้าที่กรองกระแสไฟให้เรียบ ให้มีริพเพิลน้อยที่สุด ...ในวงจรความถี่ต่ำเราจะใช้ค่าความจุของC FILTER มาก ...ในวงจรความถี่สูงเราจะใช้ค่าความจุของC FILTER น้อย

 (http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_2.jpg)
สัญลักษณ์และรูปร่างของอิเล็กโทรไลติคคาปาซิเตอร์

ในหัวข้อนี้เราจะเน้นการเช็คElectrolytic Capacitor Filter เท่านั้น
 

(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_3.gif)
คาปาซิเตอร์ ที่ทำหน้าที่กรองกระแสไฟให้เรียบ เรียกว่า ฟิลเตอร์คาปาซิเตอร์ ( filter capacitor)ดังภาพด้านบน

หลักสังเกต : filter capacitor จะมีขาใดขาหนึ่งต่อลงกราวด์เสมอ 1 ขา อย่าสับสนกับ coupling  capacitorนะครับ
(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_4.gif)
หากทำหน้าที่ผ่านสัญญาณเสียง หรือสัญญาณความถี่ (ไม่นิยมใช้ในความถี่สูงมากนัก) เรียกว่า คับปลิ้งคาปาซิเตอร์ ( coupling  capacitor)ดังภาพด้านบน

...วิธีดูว่าคาปาซิเตอร์ตัวนั้นๆทำหน้าที่เป็นคับปลิ้งคาปาซิเตอร์หรือไม่ ....คับปลิ้งคาปาซิเตอร์ ( coupling  capacitor)จะไม่มีขาใดเลยต่อลงกราวด์
(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_5.gif)
ลักษณะภายในElectrolytic Capacitor

ก่อนจะซ่อม หากเรารู้ลึกลงไปอีกนิด ย่อมได้เปรียบ ... 

คาปาซิเตอร์ หรือคอนเด็นเซอร์ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และคายประจุไฟฟ้าให้กับวงจร

คาปาซิเตอร์ทำด้วยแผ่นโลหะ 2 ชิ้นวางชิดกันโดยมีฉนวนกั้นกลางแผ่นตัวนำทั้งสองข้างเรียกว่าไดอิเล็กตริก ชื่อชนิดของคาปาซิเตอร์จะเรียกตามชื่อสารไดอิเล็กตริกที่นำมาทำ

คาปาซิเตอร์ชนิดมีขั้วบวก , ลบ เมื่อต่อใช้งานต้องให้ถูกขั้ว หากต่อผิดขั้วจะทำให้เกิดก๊าซภายในตัวคาปาซิเตอร์ อาจจะระเบิดได้ เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง
(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_6.gif)
ตารางด้านบนเป็นค่าของหน่วยเอสไอ ซึ่งแสดงค่าอย่างละเอียด บางท่านอาจไม่คุ้นตามากนัก
คาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุไฟฟ้า จะมีหน่วยวัดความจุของคาปาซิเตอร์ หน่วยเป็นฟารัด หรือใช้คำย่อว่า F
  F ฟารัด เป็นหน่วยการวัดจากการที่กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ไหลผ่านขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองในเวลา1 วินาที มีความต่างศักดิ์ระหว่างขั้วอิเล็กโทรด 1 โวลท์ มีประจุอยู่ 1 คูลอมบ์

หน่วยการวัดค่าการเก็บประจุของคาปาซิเตอร์ ที่นิยมใช้...
                                                    1 ฟารัด (F)            = 1,000,000 ไมโครฟารัด (uF)

                                                    1 ไมโครฟารัด (uF)  = 1,000 นาโนฟารัด (nF)

                                                    1 นาโนฟารัด (nF)    = 1,000 พิโคฟารัด (pF)
(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_7.gif)
เอาล่ะ ..คราวนี้เราจะมาดูว่า เมื่อนำElectrolytic Capacitor Filterมาต่อใช้งานจริง  ในกรณีที่ Electrolytic Capacitor Filter เสื่อมหรือออกแบบให้ความจุน้อยไป จะส่งผลต่อแรงไฟดีซีที่ออกมาอย่างไร 
(เนื่องจากบางภาพนำมาจากบทเรียนของ www.eon49.com ตัวเลขแรงไฟบางภาพอาจไม่ตรงกัน ..ก็ไม่ต้องซีเรียสครับ )


(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_8.jpg)


(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_9.jpg)
ขยายภาพให้ชัดขึ้น
●แรงไฟตรง(ดีซี)ที่ได้จากวงจรนี้ แสดงด้วยเส้นสีแดง ในที่นี้วัดได้  +5โวลท์ดีซี.
●แรงไฟริพเพิลที่ได้จากวงจรนี้ แสดงด้วยเส้นฟ้า ในที่นี้วัดได้+5ถึง  +7.5โวลท์ดีซี. หรือวัดเป็นคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับได้ 7.5ลบด้วย 5.0 =2.5โวลท์เอซี (เหนือระดับไฟ+5โวลท์)***


(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_10.jpg)
ช่างซ่อมทุกคนต้องวัดแรงไฟดีซี และแรงไฟริพเพิลให้เป็น และให้คล่องด้วย เพราะมีผลกับงานซ่อมและการวิเคราะห์วงจรมากครับ

(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_11.jpg)
●มิเตอร์ตัวซ้าย วัดแรงไฟดีซี
●มิเตอร์ตัวขวา วัดแรงไฟเอซี หรือคลื่นริพเพิล ให้สังเกตุตำแหน่งการเสียบสายสีแดงด้วยครับ
(ในที่นี้ การวัดแรงไฟเอซี หรือคลื่นริพเพิลจะยกตัวเลขมาพอให้เข้าใจ ..ในการวัดจริง ออสซิลโลสโคปจะวัดแรงดันได้สูงกว่ามิเตอร์ 1.414เท่า  เพราะออสซิลโลสโคปจะวัดแรงดันถึงจุดยอดสุดของรูปคลื่น(PEAK-TO-PEAK) ส่วนมิเตอร์จะวัดได้เพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น(RMS) )
(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_12.gif)
ดังนั้นเมื่อเราจับหลักการได้แล้ว ..การเช็คElectrolytic Capacitor Filterโดยไม่ต้องถอดขาอุปกรณ์ ก็เป็นเรื่องหมูๆ 

  ยกตัวอย่าง ภาคจ่ายไฟของโทรทัศน์ samsung  เราจะมาวัดว่าElectrolytic Capacitor Filter ในวงกลมเสียหรือเสื่อมไหม
โดยอาศัยหลักการที่ว่า หากElectrolytic Capacitor Filter เสื่อมหรือลดค่าเก็บประจุลงเท่าไร คลื่นแรงไฟริพเพิลก็ยิ่งสูงเท่านั้น ..เท่านี้ก็หากินได้แล้ว ..ดมควันตะกั่วน้อยลง ปริ้นท์ก็ไม่ช้ำเพราะต้องถอดออกใส่เข้า ..ประหยัดเวลา


(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_13.gif)
..หากวัดแรงไฟริพเพิลได้ต่ำอย่างนี้ ฟันธงไปได้เลยว่า Electrolytic Capacitor Filter ดี ไม่เสียแน่นอน(http://www.eon49.com/+U/files/eon49/11-57/C_FILTER_14.jpg)
ในทางตรงข้าม ถ้าวัดแล้วได้แรงไฟริพเพิลสูงอย่างนี้ ...เปลี่ยนElectrolytic Capacitor Filter ได้เลยครับ (แรงไฟริพเพิลจะมากหรือน้อยเท่าไรนั้น ควรทดลองวัดด้วยตนเอง เพราะแต่ละวงจรหรือแต่ละเครื่องที่เสื่อมจะวัดได้แรงไฟไม่เท่ากันเป๊ะ ...ฝึกฝนด้วยตัวเอง แล้วจะชำนาญ วัดครั้งเดียว รู้ผลทันทีครับ


 ..เอาล่ะ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ วันหน้าพอมีเวลา จะมาลงบทความที่น่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนช่างกันอีก..ขอให้ไม่ขัดสนในการประกอบอาชีพที่ดีและมีเกียรติครับ

           .. ช่างเล็กๆ(LSV)


ที่มา  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=92934.0


(http://www.eon49.com/+eon49_download2557/picture/download-eon49.gif)