การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิธีวัดแรงไฟที่ตัวรับอินฟราเรด(IR )
รูปร่างและสัญลักษณ์ของตัวรับอินฟราเรด(IR ) หน้าตาและขนาดจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยแล้วแต่ทีวียี่ห้อนั้นๆ แต่จะมี 3 ขาเป็นหลักในหัว...

เมื่อ กันยายน 08, 2014, 07:42:11 PM
การวัด PTC ชนิด 2ขา
Thermister PTC ชนิด 2ขา นิยมใช้ในทีวีทั่วไป เพราะออกแบบวงจรdegauss (วงจรล้างอำนาจแม่เหล็กที่ตกค้างในหลอดภาพ...อ่านรายละเอียดในหัวข...

เมื่อ กันยายน 07, 2014, 07:35:50 PM
การวัด TR ว่าดี-เสีย-รั่ว
ก่อนลงมือวัดทรานซิสเตอร์ เพื่อความต่อเนื่อง น.ศ.ควรย้อนกลับไปศึกษาทฤษฎีทรานซิสเตอร์ก่อน เมื่อมีพื้นฐานที่ดีแล้วจะทำให้เข้าใจได้ง่า...

เมื่อ กันยายน 06, 2014, 07:07:11 PM
เทคนิควัดC. hor Damperหรือ c ไฟแรงสูง
C. hor Damper เมื่อรั่วจะวัดด้วยมิเตอร์ธรรมดาได้ยาก เพราะมัลติมิเตอร์ธรรมดาจะทำงานด้วยแบตเตอรี่เพียง3-9โวลท์เท่านั้น อาจวัดได้ในกร...

เมื่อ กันยายน 06, 2014, 06:47:55 PM