EON49.COM(thai server)

รอบรู้ => พลังงานทดแทน => ข้อความที่เริ่มโดย: ดูแลระบบ ที่ ตุลาคม 31, 2014, 02:51:53 PM

หัวข้อ: 1.รู้จักกับแผ่นโซล่าเซลล์ แบบอะมอร์ฟัส
เริ่มหัวข้อโดย: ดูแลระบบ ที่ ตุลาคม 31, 2014, 02:51:53 PM
(http://www.1009seo.com/+uppic/10-57/Amorphous_eon49-dot-com_1.JPG)
ภาพแสดง แผงโซล่าเซลล์แบบอะมอร์ฟัสขนาดใหญ่

(http://www.1009seo.com/+uppic/10-57/Amorphous_eon49-dot-com_4.gif)   
โซล่าเซลล์แบบอะมอร์ฟัส(Amorphous Silicon Solar Cell) จะเห็นทั่วไปในเครื่องคิดเลขพลังแสงอาทิตย์  ข้อเสียคือจะแตกหักง่าย-หนัก-กินพื้นที่ติดตั้งมาก และมีประสิทธิภาพเพียง 5-10% เท่านั้น แต่มีข้อดีที่สามารถแปลงพลังงานแสงเพียงเล็กน้อยเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าโซล่าเซลล์ชนิดอื่นๆ


(http://www.1009seo.com/+uppic/10-57/Amorphous_eon49-dot-com_6.gif)
ขั้นตอนการผลิตโซล่าเซลล์แบบอะมอร์ฟัส
  ทำการแยกสลายก๊าซไซเลน (Silane Gas)ให้เปลี่ยนเป็นอะมอร์ฟัสซิลิคอน โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องPlasma CVD (Chemical Vapor Deposition) เป็นการผ่านก๊าซไซเลนเข้าไปในครอบแก้วที่มีขั้วไฟฟ้าความถี่สูงมาก .. จะทำให้ก๊าซแตกตัวเกิดเป็นพลาสมา และอะตอมของซิลิคอนจะตกลงบนฐานสแตนเลสสตีลที่วางอยู่ในครอบแก้ว เกิดเป็นฟิล์มบางขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน (0.001 มม.)


(http://www.1009seo.com/+uppic/10-57/Amorphous_eon49-dot-com_5.gif)
ขณะที่แยกสลายก๊าซไซเลน จะผสมก๊าซฟอสฟีนและไดโบเรนเข้าไปเป็นสารเจือปน เพื่อสร้างรอยต่อพีเอ็นสำหรับใช้เป็นโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์

การทำขั้วไฟฟ้านั้น จะนิยมใช้ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงที่ทำจาก ITO (Indium Tin Oxide)


(http://www.1009seo.com/+uppic/10-57/Amorphous_eon49-dot-com_2.jpg)


(http://www.1009seo.com/+uppic/10-57/Amorphous_eon49-dot-com_3.jpg)
ภาพแสดงการใช้โซล่าเซลล์แบบอะมอร์ฟัส ติดตั้งเป็นโซล่าฟาร์ม


...ยังมีต่อ

จาก
http://www.leksound.net/
htt p://vempyre.net/picsmyft/amorphous-silicon-solar-cells